Inzicht in bdsm relatie vormen

Een relatie kenmerkt zich door de wisselwerking tussen beide partners.

Binnen een bdsm relatie is naast de wisselwerking vaak ook sprake van een uitwisseling van macht. Dit kan voor korte duur, lange duur of permanent zijn naar gelang de behoefte en beleving van beide partners.

Omdat er ten aanzien van relatie vormen een aantal termen worden gebruikt zal ik deze hier kort benoemen. Los van de noemer waaronder een relatie vorm wordt geschoven zou iedere relatie, en zeker een bdsm relatie, moeten zijn gefundeerd op een aantal pijlers:

  • respect
  • vrijwilligheid
  • gelijkwaardigheid

Natuurlijk zijn er meer zaken die een gezonde relatie kenmerken, denk bijvoorbeeld aan communicatie, ik wil in deze tekst echter bovengenoemde drie benadrukken omdat deze vaak mede bepalend zijn voor het aanwezig zijn of ontbreken van een stabiele basis in een relatie.

Respect zegt iets over de manier waarop je anderen benadert, ontbreekt het je aan gezond zelfrespect (lees ook respect voor jezelf) dan kun je daarmee veel ellende op jezelf afroepen.

Het kan leiden tot het uitzenden van signalen waarmee je potentiële partners naar je toe trekt die niet aansluiten op wat jij wezenlijk in een relatie zoekt.
Het is daarom belangrijk om niet zomaar een relatie in te duiken ‘omdat’ zowel jij als de ander beide bdsm gevoelens hebben. Weet wat je uit een relatie verwacht, weet wat jij in een relatie wilt en kunt geven. Met name voor een sub is het belangrijk dat je je ervan bewust bent wat de impact van het uitwisselen van macht voor jou inhoudt. Nog meer van belang is het dat je weet wat dit voor je partner betekent. Wanneer jij slechts op specifieke momenten de macht uit handen wilt geven en jouw partner wil volledige zeggenschap over ieder facet van jouw leven, dan is de relatie gedoemd te mislukken om nog maar te zwijgen over de eventuele emotionele nasleep.

Naast respect is vrijwilligheid een belangrijk kenmerk. Ergens is dit een ondergeschoven kindje (naast gelijkwaardigheid) binnen bdsm relaties. Er wordt nogal luchtig gedaan over het uit handen geven van macht.

De lijn tussen op een goede en verantwoorde manier omgaan met de macht die uit handen gegeven wordt en het misbruiken hiervan is ontzettend dun. Zo dun dat vaak niet eens wordt opgemerkt wanneer de grens wordt overschreden. Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat een sub de macht overdraagt, er wordt soms klakkeloos van uitgegaan dat een sub zich hier altijd prettig bij zal voelen, belangrijk is dat je voor jezelf weet waar jij je prettig bij voelt. Of dit nu gaat om het uit handen geven van macht of het overhandigd krijgen van de macht. Weet op welke manieren jij met deze uitwisseling van macht wil omgaan en verlies de vrijwilligheid waarmee jullie beide de relatie aangaan of zijn aangegaan niet uit het oog.

Welke relatie vorm ook voor gekozen is, als mens heb je een keuze vrijheid, wanneer deze weg zou zijn dan zou dit betekenen dan mocht je relatie van een gezonde relatie doorslaan naar een ongezonde relatie je geen mogelijkheden hebt je hieruit los te maken.

Binnen sommige bdsm relaties wordt gesuggereerd dat het binnen die specifieke vorm normaal is dat de keuze vrijheid weg is. Feitelijk is dat in strijd met allerlei maatschappelijke waarden en normen, als mens zou je te allen tijde je moeten blijven realiseren dat iemand op ieder willekeurig moment de keus moet kunnen maken zich los te maken uit een relatie. Er zijn echter relatie vormen waarin je zou kunnen stellen dat de relatie vorm niet meer gerelateerd is aan een verhouding tussen twee partners maar een relatie is geworden tussen eigenaar en bezit. Waarbij het de persoon die tot bezit verworden is geen keuze vrijheid meer heeft, die is bewust en weloverwogen gemaakt (voor zover je zo’n beslissing wel overwogen kunt maken want de impact op je keuze is op voorhand niet in te schatten en ieder mens maakt wel eens een verkeerde keuze).

Gelijkwaardigheid is kenmerkend voor een gezonde en stabiele relatie. Je bent als mens gelijkwaardig, je bent als partners gelijkwaardig. Zelfs wanneer je Dom en sub bent kan de gelijkwaardigheid nog steeds blijven bestaan, gelijkwaardigheid is niet gerelateerd aan de mate van uitwisseling van macht (gelijkheid ook niet).

Wat je bent wordt gekenmerkt door specifieke karakter eigenschappen, een sub heeft andere karakter eigenschappen dan een Dom. Een vrouw heeft andere karakter eigenschappen dan een man, dit maakt haar niet minder dan de man, even zo is de sub ook niet minder dan de Dom. Wanneer je jezelf boven of onder een ander stelt dan ben je bezig de gelijkwaardigheid onderuit te halen, daarmee haal je ook de balans uit een relatie.
Gelijkwaardigheid maakt deel uit van die balans, samen met diverse andere elementen waaronder ook respect en vrijwilligheid. Gelijkwaardigheid is ook weer nauw verbonden met respect. Wanneer je weinig zelf respect hebt zul je er sneller naar neigen een ander boven jou te stellen, is dit een persoon die neigt naar macht misbruik dan zal deze niet werken aan het opbouwen of herstellen van jouw zelf respect, laat staan dat deze persoon jullie als gelijkwaardig zal beschouwen. Wanneer je je bewust bent van deze zaken dan ben je in staat om bewust te kijken naar een relatie, om bewust te kiezen voor een relatie vorm die aansluit op jouw individuele behoeftes. Ook helpt het je om te peilen hoe een (eventuele potentiële) partner in een relatie staat of zal staan.

Een korte uitleg over mogelijke/genoemde relatie vormen binnen bdsm

D’s

Hiermee wordt een relatie bedoeld tussen een Dom en een sub. Voor sommigen is het vanzelfsprekend dat de verhouding Dom/sub altijd aanwezig is, voor anderen is het vanzelfsprekend dat de verhouding Dom/sub alleen op afgesproken momenten en binnen van tevoren bepaalde kaders aanwezig mag zijn.

24/7

Met deze term wordt doorgaans aangegeven dat de bdsm beleving continu aanwezig is binnen de relatie. Nu worden er ook wel verschillende interpretaties aan de term gegeven, iedere interpretatie wordt gekleurd door persoonlijke visie. Voor de één spreekt voor zich dat een 24/7 relatie inhoudt dat de Dom/sub verhouding continu aanwezig is, voor de ander zegt 24/7 iets over de beleving in gevoel en het feit dat de Dom en/of de subkant in de partner ten alle tijden kunnen worden aangesproken.

TPE

Dit staat voor Total Power Exchange (Volledige Uitwisseling van Macht). Deze relatie vorm kenmerkt zich in het volledig uit handen geven van macht. Voor sommigen is een vanzelfsprekend gevolg dat er sprake is van een verhouding eigenaar-bezit.
Je zou kunnen stellen dat een TPE ook een 24/7 en/of een D’s is met dat verschil dat degene die voor de relatie vorm kiest de behoefte voelt zich naar anderen toe te onderscheiden door er een naam aan te geven die impliceert dat de relatie net ‘meer’ of anders is dan 24/7 een bdsm relatie beleven.

Mijn persoonlijke mening en beleving

Hoe je een relatie noemt is niet zo belangrijk. Hoe je een relatie ervaart des te meer. De input van beide partners, zorg dragen voor elkaar, elkaars wensen, behoeftes en grenzen respecteren. Persoonlijk vind ik het verontrustend hoe ‘gemakkelijk’ er wordt gekozen voor de relatie vormen waarbij macht compleet uit handen gegeven wordt en macht misbruik niet herkend wordt. Het lijkt er daarin op alsof zaken als respect, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid van ondergeschikt belang is, het uitdragen van de extremiteiten die de relatie kenmerken zijn belangrijker dan werken aan een stabiele basis. Het komen tot een verhouding van eigenaar en bezit wordt gezien als de ultieme relatie vorm, een relatie vorm waarmee je op ultieme wijze kunt tonen (aan de buitenwereld) hoe diep de bdsm beleving gaat. Het komt op mij over als overschreeuwen van de onzekerheid en pogingen dit te compenseren met een ogenschijnlijke stabiele relatie. Het grote gevaar vind ik dat vooral subs neigen in dit soort relatie vormen te stappen zonder zich bewust te zijn van de risico’s, en als ze zich ervan bewust zijn worden deze schouder ophalend naast zich neer gelegd. Binnen deze groep is een groot risico op het slachtoffer worden van macht misbruik, manipulatie en mishandeling. Wat ontzettend moeilijk te herkennen is wanneer je er midden in zit, en moeilijk is je uit los te maken wanneer de keuze vrijheid eigenlijk niet meer aanwezig is.

Wat mijn persoonlijke beleving en ervaring van bdsm relaties betreft, ik ben hierin redelijk zoekend geweest. Ik kon niet goed benoemen wat ik zocht, ik vond het niet in de relaties die ik aanging. Soms dacht ik het te hebben gevonden maar struikelde ik over een gebrek aan respect voor mij als mens, het onzorgvuldig omgaan met de macht die door mij vrijwillig en bewust uit handen werd gegeven en het missen van een basis van gelijkwaardigheid. Ik heb zelf meegemaakt hoe dun de lijn is tussen misbruik van macht en op een goede manier omgaan met de macht die uit handen wordt gegeven. Het verschil tussen bijvoorbeeld mindplay en manipulatie is maar erg klein. Feitelijk is mindplay een vorm van manipulatie, de impact ervan word vaak onderschat, en er wordt onderkend dat de stap van mindplay naar manipulatie erg klein is. Dit zelfde geldt voor de stap van op verantwoorde manier domineren naar misbruiken van macht.

Een goede bdsm relatie is een relatie vorm waarin ik mij prettig voel, een relatie waarin ik word gewaardeerd om wie ik ben en om wat ik geef. Een relatie waarin mijn sub beleving wordt gerespecteerd en niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Waar mijn partner zorg voor mij draagt en ik zorg mag dragen voor hem (niet vanuit de sub beleving maar vanuit mijn mens zijn). Een relatie die is gefundeerd op wederzijds vertrouwen, wederzijds respect en communicatie als twee gelijken, gelijkwaardig aan elkaar met ieder een individuele behoefte en persoonlijke karakter eigenschappen.
De aanwezigheid van deze basis maakt het mogelijk om mijn onderdanige en masochistische beleving te kunnen uiten en delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s