In ons beleven

Al eerder gaf ik aan de woorden niet te weten, en de emoties niet te kunnen omschrijven. En toch is dat wat ik wil proberen te delen, te verwoorden. Een spelverslag hebben jullie van ons niet gelezen, omdat we zo spontaan in ons delen zijn dat er zelden een vooropgezet plan is, maar een spontaniteit … More In ons beleven

Beleefd en Bewogen

Op fluisterende tonenvan Dominantiebeweeg ik…in gedachten. Bij onzichtbare woordenvan Dominantieglimlach ik…in mijn smachten. Verlangen dansthaar stille bewegen. Overgave stemt de stiltenaar een oorverdovend delen. In gedachten beleefd en bewogen.