Beleefd en Bewogen

Op fluisterende tonenvan Dominantiebeweeg ik…in gedachten. Bij onzichtbare woordenvan Dominantieglimlach ik…in mijn smachten. Verlangen dansthaar stille bewegen. Overgave stemt de stiltenaar een oorverdovend delen. In gedachten beleefd en bewogen.

Intiem Patroon

Onzichtbare dradenbewegen ons dichterweven een intiem patroon. Op onhoorbare klankendansen we passionelercreëren onze unieke melodie. De melodie leidt onsonze bewegingen smelten samentot een eigen symfonie.

Intiem Patroon

Onzichtbare draden bewegen ons dichter weven een intiem patroon. Op onhoorbare klanken dansen we passioneler creëren onze unieke melodie. De melodie leidt ons onze bewegingen smelten samen tot een eigen symfonie.